OFELAS

R&D project Development of femtosecond fiber laser and its parametric source optimized for nonlinear applications (OFELAS) (Nr. 01.2.1-LVPA-K-856-01-0224) was started by "Integrated Fiber Optics".

The aim of the project – conduct research and solve current scientific problems to create new femtosecond sources with a set of unique features that would significantly improve current products on the market and increase their attractiveness to the consumer.
The project is partially funded by EU structural funds.

UAB „Integrali skaidulinė optika“ pradėjo įgyvendinti projektą „Netiesiniams taikymams optimizuotų femtosekundinio šviesolaidinio lazerio ir juo kaupinamo parametrinio šaltinio sukūrimas (OFELAS)“ (Nr. 01.2.1-LVPA-K-856-01-0224).


Projekto tikslas - Atlikti mokslinius tyrimus ir išspręsti šiuo metu egzistuojančias mokslines problemas, tam, kad būtų galima sukurti pasaulyje naujus, unikalių savybių rinkinio femtosekundinius šaltinius, kurie reikšmingai pagerintų dabartinius rinkoje esančius produktus ir padidintų jų patrauklumą vartotojui.

 

Projekto metu UAB "Integrali skaidulinė optika" atliks mokslinius tyrimus ir išspręs šiuo metu egzistuojančias mokslines problemas, tam, kad būtų galima sukurti pasaulyje naujus, unikalių savybių rinkinio produktus: 1. aukštos smailinės galios fiksuoto bangos ilgio kompaktišką femtosekundinį šviesolaidinį lazerį; 2. plačiai derinamą kompaktišką femtosekundinį parametrinį šaltinį, kaupinamą sukurtu femtosekundiniu šviesolaidiniu lazeriu. Kuriami unikalus, analogų pasaulyje neturintis produktai,
reikšmingai pagerintų dabartinius rinkoje esančius produktus ir padidintų jų patrauklumą vartotojui. OFELAS R&D project “Development of femtosecond fiber laser and its parametric source optimized for nonlinear applications” (OFELAS) was started by “Integrated Fiber Optics”.

 

Kuriamų naujų produktų rinkos segmentas – aukšto impulsų pasikartojimo dažnio femtosekundiniai lazeriai, skirti netiesinei bet nedestruktyviai šviesos ir medžiagos sąveikai.

Projekto vertė – 2 035 601,51 Eur

Planuojama projekto pabaiga – 2022 m. III ketv.

 

Projektas dalinai finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-K-856 „Eksperimentas“. Finansavimas skirtas iš Europos regioninės plėtros fondo.

© Ifoptics.com 2020. All Rights Reserved.