OFELAS

R&D project Development of femtosecond fiber laser and its parametric source optimized for nonlinear applications (OFELAS) (Nr. 01.2.1-LVPA-K-856-01-0224) was started by "Integrated Fiber Optics".

EU logo.png

The aim of the project – conduct research and solve current scientific problems to create new femtosecond sources with a set of unique features that would significantly improve current products on the market and increase their attractiveness to the consumer. During this project unique products  will be developed with no analogues in the world. It will significantly improve the current products on the market and increase their attractiveness to the consumer.

Project name - Development of femtosecond fiber laser and its parametric source optimized for nonlinear applications (OFELAS)

Project executor - Integrated Fiber Optics

Start of project – 2020 IQ

End of project – 2022 IIIQ

Total value of the project – 1 982 481,38 Eur

Funding for the project –  1 157 372,73 Eur

The project is partially funded by EU structural funds.
 

UAB „Integrali skaidulinė optika“ pradėjo įgyvendinti projektą „Netiesiniams taikymams optimizuotų femtosekundinio šviesolaidinio lazerio ir juo kaupinamo parametrinio šaltinio sukūrimas (OFELAS)“ (Nr. 01.2.1-LVPA-K-856-01-0224).


Projekto tikslas - Atlikti mokslinius tyrimus ir išspręsti šiuo metu egzistuojančias mokslines problemas, tam, kad būtų galima sukurti pasaulyje naujus, unikalių savybių rinkinio femtosekundinius šaltinius, kurie reikšmingai pagerintų dabartinius rinkoje esančius produktus ir padidintų jų patrauklumą vartotojui.

 

Projekto metu UAB "Integrali skaidulinė optika" atliks mokslinius tyrimus ir išspręs šiuo metu egzistuojančias mokslines problemas, tam, kad būtų galima sukurti pasaulyje naujus, unikalių savybių rinkinio produktus: 1. aukštos smailinės galios fiksuoto bangos ilgio kompaktišką femtosekundinį šviesolaidinį lazerį; 2. plačiai derinamą kompaktišką femtosekundinį parametrinį šaltinį, kaupinamą sukurtu femtosekundiniu šviesolaidiniu lazeriu. Kuriami unikalus, analogų pasaulyje neturintis produktai, reikšmingai pagerintų dabartinius rinkoje esančius produktus ir padidintų jų patrauklumą vartotojui.

Projekto pavadinimas - Netiesiniams taikymams optimizuotų femtosekundinio šviesolaidinio lazerio ir juo kaupinamo parametrinio šaltinio sukūrimas (OFELAS)

Projekto vykdytojas - UAB "Integrali skaidulinė optika"

Projekto veiklų pradžia - 2020 I ketv.

​Planuojama projekto pabaiga – 2022 m. III ketv.

Bendra projekto vertė – 1 982 481,38 Eur

Projektui skiriamas finansavimas - 1 157 372,73 Eur

 

Projektas dalinai finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-K-856 „Eksperimentas“. Finansavimas skirtas iš Europos regioninės plėtros fondo.