UAB "Atžalas" is a subsidiary of Integrated Fiber Optics. The main activity field of UAB Atžalas is the design, production, installation of ultra-short pulse clear lasers into powerful femtosecond and picosecond pulse laser systems and trade.

KOFEIN (No.  01.2.1-LVPA-K-856-01-0228)

R&D project Development of a Compact Femtosecond Industrial Laser (KOFEIN) (No.  01.2.1-LVPA-K-856-01-0228) was started by "Atžalas", subsidiary of "Integrated Fiber Optics".

The aim of the project – to carry out research studies and solve existing scientific problems in order to develop new femtosecond sources of a unique set of features for industrial applications that would significantly improve current products on the market and increase their attractiveness to the consumer.

2020 m. spalio mėn. Atžalas, UAB pasirašė sutartį su Lietuvos verslo paramos agentūra dėl projekto „Kompaktiško femtosekundinio industrinio lazerio sukūrimas (KOFEIN)“ įgyvendinimo. (Nr. 01.2.1-LVPA-K-856-01-0228).


Projekto tikslas - atlikti mokslinius tyrimus ir išspręsti šiuo metu egzistuojančias mokslines problemas, tam, kad būtų galima sukurti pasaulyje naujus, unikalių savybių rinkinio femtosekundinius šaltinius industriniams taikymams, kurie reikšmingai pagerintų dabartinius rinkoje esančius produktus ir padidintų jų patrauklumą vartotojui. Kuriamų naujų produktų rinkos segmentas – didelės energijos bei aukštos smailinės galios lazeriai, orientuoti į precizinį medžiagų apdirbimą.

 

Projekto metu pirmiausiai bus atliekami moksliniai tyrimai ir remiantis jų rezultatais sukurtas produkto maketas. Tyrimų rezultatai bus panaudoti pirminio prototipo sukūrimui, po kurio seks patobulinto prototipo surinkimas bei testavimas realiomis sąlygomis.

Atžalas, UAB įgyvendins projektą, optimaliai išnaudodamas laiką ir resursus, maksimaliai pasiekdamas paraiškoje užsibrėžtus tikslus bei rezultatus.

 

 

Projekto pavadinimas – „Kompaktiško femtosekundinio industrinio lazerio sukūrimas (KOFEIN)“

Projekto vykdytojas – UAB „Atžalas“

Bendra projekto vertė – 1 995 615, 40 EUR

Projektui skirtas finansavimas – 1 170 977, 63 EUR

Projekto vykdymo pradžia – 2020-10-22

Projekto vykdymo pabaiga – 2022-10-21

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonę „Eksperimentas“.

© Ifoptics.com 2020. All Rights Reserved.